Les 5 millors opcions d’impermeabilització

LES 5 MILLORS OPCIONS D’IMPERMEABILITZACIÓ

Si t’has trobat alguna vegada, o et trobes actualment amb problemes de filtracions, goteres, humitats, etc … saps que és molt molest i difícil de solucionar.

Ho sé, jo també he passat per això. I precisament perquè ho he viscut i a més em dedico a vendre productes d’aquesta mena et puc dir que aquestes que et presento aquí són de llarg les millors opcions.

Amb aquestes 5 opcions es cobreixen la majoria de patologies en cobertes i terrats. Però si el teu problema és de façana o a l’interior de l’edificació interior recomanem que llegeixis el meu post dedicat a tractaments per la humitat.

El pressupost és un tema important que sovint ens pot fer triar l’opció menys adient per la problemàtica que ens afecta. Hem d’intentar ser objectius i curosos amb la prescripció. La diferència de preu d’un producte amb d’altres és força important, però cal valorar la necessitat real. Les tecnologies més elevades de cost no són mai les més adients per resoldre la problemàtica que ens aborda. Per exemple, si volem impermeabilitzar una superfície no transitable/visitable no caldrà aplicar tecnologies que siguin per usos transitables, malgrat que són més elevats de preu ens proporcionen unes característiques tècniques i prestacions molt per sobre de les necessitats reals d’ús i obra.

Per ampliar la informació sol-licitar les Fitxes tècniques de cadascuna de les referencies i solucions. En el cas de les membranes impermeabilitzants disposen dels Manuals d’ús.

CAUCHO FIBRAS

aguastop caucho acrílico con fibras

AGUA STOP Caucho Acrílico con fibras, és una tecnologia en base aigua amb resines elàstiques i reforçat amb fibres obtenint una membrana amb gran resistència mecànica, erosió, als UV i agents externs. S’ha d’aplicar amb un consum mínim de 2,5 Kgs/m2/totals en dues capes en creuades a 90º. Cal que la superfície sigui amb un pendent mínim del 3%, seca, suport porós i sense acumulacions d’aigua. Aquesta solució està destinada per un ús NO transitable/circulable/visitable (Ocasional). Les membranes acríliques de cautxú no es comporten bé amb estancació d’aigua i són sistemes sempre Vistos (mai es poden tapar ni enrajolar).

REFLEX

aguastop caucho acrílico con fibras reflex

AGUA STOP Caucho Acrílico Reflex con fibras és una tecnologia base aigua amb resines de gran elasticitat, resistència mecànica, erosió, als UV i reforçat amb fibres. Amb aquesta solució obtenim un tractament impermeabilitzant termo-reflectant evitant que gran part de la insolació que reb la coberta de l’edifici s’absorbeixi per la membrana impermeabilitzant reduïnt a mitg plaç les seves prestacions. Gràcies a la seva formulació permet que la superfície estigui sempre neta garantint la màxima reflexió. Per la seva aplicació caldrà seguir els mateixos criteris que AGUA STOP Caucho Acrílico con Fibras.

HYBRID

AGUASTOP HYBRID

AGUA STOP Hybrid P3. És una tecnologia co-polímer híbrid base aigua. Amb aquesta tecnologia es poden tractar superfícies No transitables i transitables gràcies a la gran residència mecànica i resistència a la erosió. Es comporta molt bé front les acumulacions i estancació d’aigua i es pot aplicar en zones amb altes condensacions. Gaudeix d’una important resistència als UV i en aquest cas el suport ja no cal que tingui un pendent mínim del 3%. El consum mínim és de 2,5 Kgs/m2/totals aplicats en dues capes creuades a 90º. El suport sempre ha de ser porós, sec i és un tractament sempre vist, mai es podrà tapar ni enrajolar.

BARRERA TOTAL

AGUASTOP BARRERA TOTAL

AGUA STOP Barrera Total És una membrana impermeabilitzant en base polímer híbrid d’altes prestacions. Per la seva naturalesa ens permet aplicar-lo tant per superfícies no transitables/circulables/ús ocasional, superfícies transitables i en aquest cas a diferència de les altres tecnologies SI que es pot enrajolar o ser cobert per altres acabats com per exemple un plat de dutxa, etc… Es pot aplicar en superfícies poroses i no poroses, a les 4 hores de ser aplicat ja pot tindre contacte amb aigua sense patir, permet ser aplicat per zones amb estancació d’aigua, els pendents de les cobertes en aquest cas ja no són rellevants i gràcies a les seves prestacions el podem utilitzar per protegir elements metàl-lics, jardineres d’obra i d’altres punts singulars. És un tractament òptim per zones amb meteorologia adversa.

INVISIBLE

AGUASTOP INVISIBLE 16L CEYS

AGUA STOP Invisible, És una tecnologia base aigua amb resines d’altes prestacions mecàniques que genera un acabat semi brillant. Amb aquest tractament es crea una micro-membrana impermeabilitzant que evita la degradació en paviments porosos per efecte de les eflorescències, líquens, moho, l’ús, cicles gel-.desgel,… Permet la re-aplicació sense necessitat de retirar la 1ª aplicació. Gaudeix d’alta residència als UV , cal aplicar-la amb suport sèc i sempre porós.