Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del previst en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 SES VERNES,S.L amb NIF B17331141 informa a l’usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Tramesa i registre de dades de caràcter personal

La tramesa de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per SES VERNES,S.L. Així doncs, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

Identitat del responsable de les dades:

El responsable de la seguretat de les vostres dades és SES VERNES, S.L.

Finalitat del tractament de les dades:

La finalitat del tractament de les dades és poder servir els productes i serveis que ofereix Mestral, la ferreteria a través del web o directament des del punt de venda. I enviar les factures corresponents i la informació interessant sobre productes, ofertes i serveis.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari que envia la informació a SES VERNES,S.L és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant SES VERNES,S.L de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
SES VERNES,S.L no respon, per tant, de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a SES VERNES,S.L de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per SES VERNES,S.L sempre que procedeixi de fonts alienes a SES VERNES,S.L.

Cessió de dades a tercers

SES VERNES,S.L no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment
exprés de l’afectat en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016.

Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició per carta a l’apartat de correus 243 de Blanes a Mestral, la ferreteria o a l’email mestral@laferreteria.cat juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament per part de SES VERNES,S.L, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Canvis en la política de privacitat

SES VERNES,S.L es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, SES VERNES,S.L anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.