Vestuari de protecció

Vestuari de protecció i de seguretat per a la protecció laboral.