Protecció anticaiguda

Tot en protecció anticaiguda; arnesos i cinturons anticaigudes per a garantir la seguretat en el món laboral.