PROTECCIÓ LABORAL

PROTECCIÓ LABORAL. Productes per a la protecció individual i la seguretat al treball. Cascos, ulleres de protecció, taps per a les oïdes, màscares per a soldar, arnesos de seguretat, guants, màscares de protecció respiratòria, sabates de protecció contra cops, sabates anti-perforació i anti-lliscades, sabates impermeables contra olis o gasolina i molt més.