DISSOLVENTS I DECAPANTS

Dissolvents i decapants per a fer la teva feina de pintura molt més fàcil i ràpida.