PINTURA

Pintures plàstiques, revestiments, esmalts sintètics, esmalts a l’aigua, esmalt-laca, vernissos, esmalts antioxidants, fondo fixador, preparacions per a superfícies, impermeabilitzants.