Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la informació i comerç electrònic (LSSI-CE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa;

Nom Comercial: Mestral, la ferreteria
Website: www.laferreteria.cat
Raó Social: SES VERNES, S.L.
NIF: B17331141
Domicili Social: FORNACA, 19 1º
Localitat: Blanes.
Província: Girona.
C.P.17300

Correu electrònic: mestral@laferreteria.cat

Finalitat de la pàgina web

La finalitat d’aquesta web es atendre les seves consultes i peticions. El present avís legal (d’ara endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: www.laferreteria.cat

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre SES VERNES,S.L amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i
jurisdicció espanyoles.

Ús i accés d’usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb SES VERNES,S.L o qualsevol de les seves delegacions.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta pàgina web és titularitat de SES VERNES, S.L.qui ostenta tots els drets necessaris per al seu ús i explotació. L’accés a aquesta pàgina o la utilització dels seus continguts no implica, en cap cas, la cessió o llicència de drets de propietat intel·lectual i industrial. Queden prohibides la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública i qualsevol altra forma d’explotació, per a qualsevol procediment, de tots o part dels continguts i/o elements integrants d’aquesta pàgina, llevat que s’indiqui expressament el contrari. Tot aquell qui atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de SES VERNES, S.L.serà responsable davant dels Tribunals competents.

Contingut de la web i enllaços (links)

SES VERNES,S.L es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris. SES VERNES,S.L no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de SES VERNES,S.L. La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de SES VERNES,S.L té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del previst en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 SES VERNES,S.L amb NIF B17331141 informa a l’usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Tramesa i registre de dades de caràcter personal

La tramesa de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per SES VERNES,S.L. Així doncs, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

Identitat del responsable de les dades:

El responsable de la seguretat de les vostres dades és SES VERNES, S.L.

Finalitat del tractament de les dades:

La finalitat del tractament de les dades és poder servir els productes i serveis que ofereix Mestral, la ferreteria a través del web o directament des del punt de venda. I enviar les factures corresponents i la informació interessant sobre productes, ofertes i serveis.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari que envia la informació a SES VERNES,S.L és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant SES VERNES,S.L de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
SES VERNES,S.L no respon, per tant, de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a SES VERNES,S.L de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per SES VERNES,S.L sempre que procedeixi de fonts alienes a SES VERNES,S.L.

Cessió de dades a tercers

SES VERNES,S.L no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment
exprés de l’afectat en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016.

Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició per carta a l’apartat de correus 243 de Blanes a Mestral, la ferreteria o a l’email mestral@laferreteria.cat juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament per part de SES VERNES,S.L, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Canvis en la política de privacitat

SES VERNES,S.L es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, SES VERNES,S.L anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.